La Porta del Món, la cooperativa-restaurant de totes i per a totes

Un bar-restaurant en forma de cooperativa social sense ànim de lucre gestat i portat per banyolines de diferents orígens

S'inscrire | Déjà un compte sur Goteo?