I tu, a què jugues? Juguem en igualtat

Header image
Voir la Video
 • Pour £ 4

  Agraïment pel teu suport

  Habilitarem un espai al nostre web per fer menció de totes les persones que han recolzat econòmicament aquesta campanya com a mostra d’agraïment.

  > 13 Cofinanceurs
 • Pour £ 13

  Agraïment + bossa de tela

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?".
  Una bossa de tela dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!

  > 33 Cofinanceurs
 • Pour £ 21

  Agraïment + 2 bosses de tela

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?".
  Dues bosses de tela dissenyades exclusivament per la campanya.. sorpresa!

  > 18 Cofinanceurs
 • Pour £ 42

  Agraïment + bossa de tela + samarreta

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?"
  Una bossa de tela dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  *Una samarreta dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!

  > 11 Cofinanceurs
 • Pour £ 84

  Agraïment + bossa de tela + 2 samarretes + Guia didàctica

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?"
  Una bossa de tela dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Dues samarretes dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Un exemplar imprès de la Guia didàctica de compra de joguines no sexistes

  > 12 Cofinanceurs
 • Pour £ 126

  Agraïment + 2 bossa de tela + 3 samarretes + Guia didàctica

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?"
  Dues bosses de tela dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Tres samarretes dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Un exemplar imprès de la Guia didàctica de compra de joguines no sexistes

  > 00 Cofinanceurs
 • Pour £ 135

  Recompensa exclusiva per l'AFA de les escoles

  La campanya arriba a la teva escola: com a cofinançadors de la campanya, assegureu que la campanya arribarà a la vostra escola, rebent els folletons, cartelleria, i acompanyat de 3 propostes d’activitat que pot fer l'escola per eradicar el sexisme en el joc amb els seus alumnes (3 activitats que poden dur a terme l'escola i/o AFA amb les famílies i alumnes), a més de rebre la Guia didàctica per a una educació no sexista.
  Agraïment de la teva entitat al nostre web com a cofinançador/ra del projecte.

  > 02 Cofinanceurs
 • Pour £ 169

  Agraïment + 3 bossa de tela + 4 samarretes + Guia didàctica

  El teu nom o el de la teva entitat a l'apartat d'agraïments de la pàgina web de "i tu, a què jugues?"
  Tres bosses de tela dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Quatre samarretes dissenyada exclusivament per la campanya.. sorpresa!
  Un exemplar imprès de la Guia didàctica de compra de joguines no sexistes

  > 00 Cofinanceurs
 • Pour £ 185

  Recompensa exclusiva per l'AFA de les escoles + Taller amb les famílies

  La campanya arriba a la teva escola: com a cofinançadors de la campanya, assegureu que la campanya arribarà a la vostra escola, rebent els folletons, cartelleria, i acompanyat de 3 propostes d’activitat que pot fer l'escola per eradicar el sexisme en el joc amb els seus alumnes (3 activitats que poden dur a terme l'escola i/o AFA amb les famílies i alumnes), a més de rebre la Guia didàctica per a una educació no sexista.
  Taller amb les famílies: vindrem a la vostra escola a fer un taller amb les famílies per trencar estereotips de gènere.
  Agraïment de la teva entitat al nostre web com a cofinançador/ra del projecte.

  > 00 Cofinanceurs

À propos du projet

Campanya per conscienciar i promoure el joc igualitari, eradicar el sexisme i estereotips de gènere introduït a través del joc infantil.

Budget Infrastructure Minimal Optimal
Creació de la imatge gràfica de la campanya
Crear una imatge atractiva i directa de la campanya, que serà la que definirà tota la gràfica de la mateixa.
£ 843
Banners publicitaris de la campanya a pàgines web relacionades amb la infància
Per aconseguir major abast de la campanya, inserir banners publicitaris en les pàgines web amb més difusió de la campanya.
£ 464
Crea vídeo per a la campanya de crowdfunding
Crear un vídeo per difondre la campanya per xarxes de manera directa i efectiva
£ 337
Desenvolupament disseny gràfic
El cost real del disseny gràfic és de 1300 € dels quals 1000 € són imprescindibles i 300 € extres (de categoria òptima) d'acord amb el preu del mercat professional
£ 265
Codi QR / NFC
Mitjans tecnològics i accessibilitat per als distintius en els comerços
£ 211
Budget Matériel Minimal Optimal
Impressió de 10.000 unitats de flyers informatius
Impressió dels flyers informatius per repartir a escoles, botigues de joguines, etc.
£ 169
Microvideos
Audiovisuals: càpsules de sensibilització i visibilitat de la campanya
£ 1,214
Material gràfic
Fotografies per a la campanya, difusió i interacció a les xarxes socials
£ 421
Budget Tâche Minimal Optimal
Creació de pàgina web
Creació d'una pàgina web dinàmica amb continguts per estimular el consum responsable, i donar a conèixer la campanya
£ 1,054
Tasques d'investigació, coordinació i execució del projecte
Tasques d'investigació, coordinació i execució del projecte durant els 9 mesos que es desenvolupa el projecte
£ 2,276
Producció recompenses Degoteig
Costos de les samarretes i bosses amb serigrafia
£ 421
Costos aproximats de comissions
comissions Degoteig (4% de la part ciutadana, no de l'matchfunding) i bancaries (banc 0,8%; Paypal 3,4% + 0,35 € / transacció)
£ 202
Tasques d'investigació, coordinació i execució del projecte
Valor òptim per a la investigació, coordinació, gestió i difusió del projecte
£ 2,276
Repartir la publicitat
Fer arribar el material gràfic de la campanya als punts de difusió (escoles, botigues, etc)
£ 253
Ampliació de la pàgina web a continguts i estructura
El cost real de la pàgina web és de 1500 €, dels quals 1250 € són imprescindibles i 250 € extres (de categoria òptima) d'acord amb el preu del mercat professional
£ 211
Banners publicitaris de la campanya a pàgines web relacionades amb la infància
Per aconseguir major abast de la campanya, inserir banners publicitaris en més pàgines web.
£ 211
Total £ 5,765 £ 10,826
Indispensable
Optionnel

Informations générales

La campanya “I tu, a què jugues?” vol contribuir a conscienciar i promoure el joc igualitari entre els infants, per eradicar el sexisme i els estereotips de gènere introduït a través del joc en la infància.

El projecte es concreta amb l’elaboració d’un pla d’acció per la conscienciació de la societat i vol arribar a la màxima difusió durant els mesos de novembre i desembre previs a la campanya de Nadal 2018. Volem incidir en 3 línies: fabricants, comerciants i, sobretot, consumidors.

Prenem com a punt de partida la importància del joc en el desenvolupament de les persones. El joc i les joguines són una via de socialització, entesa com al procés pel qual un individu aprèn i interioritza els elements de la cultura del seu entorn, i una via de construcció del gènere. Cal remarcar que forçar a un joc diferenciat entre nenes i nens és educar d’una manera divergent, creant futurs i expectatives diferents i discriminant els gèneres des de la infància.

Hem de ser conscients de la importància d’aquests estereotips en la formació dels caràcters de les persones. Citant a Ana de Miguel:

La socialización de los géneros está conociendo una involución en las sociedades formalmente igualitarias. Hemos caminado de la ruda igualdad de los años sesenta, en que existía la bici o el patinete, a “bicis para niñas” y “bicis para niños”. Hasta los estuches, cuadernos y lapiceros del colegio son de niñas o de niños. El rosa y el azul se han convertido en una poderosa industria económica en la globalización. Las niñas ven unas series de dibujos y los niños otras, ellas juegan a unos video juegos y ellos a otros. La realidad es que cada día comparten menos productos culturales, menos símbolos de los que, como sucede en las novelas, películas y canciones, acaban dotando de sentido a la vida. ¿De qué va a hablar en el futuro? ¿Vamos camino de un desencuentro? (Ana de Miguel “Neoliberalismo Sexual. El mito de la libre elección” Madrid, Ediciones Cátedra, 2015, pag 68)

Els infants, sobretot durant els primers anys de vida, aprenen per imitació. Es mimetitzen amb l’entorn integrant insconscientment conductes i rols. El impacte que pot causar la publicitat en l’imaginari d’un infant és enorme i, si tenim en compte que contínuament veuen imatges amb rols de gènere estereotipats, normalitzen aquesta discriminació. Aquest fet limita les seves capacitats, i coarta el lliure desenvolupament de la personalitat.

Aquests clixés establerts són els que reprodueix incansablement la majoria de publicitat de joguines. La campanya fa plantejar-se les qüestions: és el que volem pels nostres infants? volem que creixin limitant les seves capacitats individuals? o volem apostar per una educació on els infants esdevinguin individus amb criteri propi? Amb aquesta finalitat hem creat l’eslògan “I tu, a què jugues?”. Ens dirigim directament als adults consumidors de joguines infantils, fent-los qüestionar quina posició prenen. Volem que s’adonin que com tenen una responsabilitat molt gran i també tenen el poder de fer canviar les coses amb les seves decisions.

L’eslògan planteja dues vies de reflexió: per una banda, plantejar-se quin paper juguen, per tant com es posiciones quan compren i ofereixen joguines als seus fills i filles. I per una altra banda, quin paper juguen ells mateixos en el seu dia a dia, quins rols desenvolupen i si es senten identificats o no amb els estereotips publicitaris.

Caractéristiques principales

Desenvolupament del projecte:

Prèviament, s’ha realitzat un treball d’investigació i anàlisi amb perspectiva de gènere del mercat de joguines actual. Aquest anàlisi inclou:

 • Anàlisis dels comerços (quines joguines trobem, disposició de les mateixes, a qui van dirigides, com s’atén als consumidors, si es fa incidència en el gènere del consumidor, etc.)
 • Anàlisis de la publicitat joguines a nivell de marca i de producte (embolcalls de joguines, catàlegs, anuncis a televisió, etc).

El següent pas és la creació de la imatge gràfica de la campanya, per part d’un estudi de disseny gràfic. Es vol aconseguir una imatge directa i un missatge clar.

Línees de treball de la campanya:

A- Campanya informativa

 • Creació d'una campanya directa i atractiva per crear consciència de la importància de la igualtat en el joc infantil. Creació d'una imatge gràfica de la campanya.
 • Creació d'una "Guia de compra de joguines responsable" per donar eines a les famílies a l'hora de comprar joguines.
 • Per donar a conèixer la campanya es faran servir diferents mitjans:
  o Creació d'una pàgina web de la campanya amb diferents finalitats:
  • Eina de difusió de la campanya.
  • Creació i publicació de contingut i notícies relacionades amb la campanya.
  • Publicació de la "Guia de compra de joguines responsable"
   o Promoció offline de la campanya a través de flyers i cartells informatius en punts estratègics (centres comercials, escoles, ...)
   o Difusió en xarxes socials a través de càpsules informatives, micro-vídeos, banners publicitaris en webs relacionades amb la infància, etc.

B- Creació d’una guia didàctica per a una educació no Sexista dirigida a mares i pares:

Creació d’una guia didàctica digital per fer arribar a les famílies centrada el joc i les joguines per donar-los eines i recolzament per la campanya de Nadal 2018.

Objectius generals:

Contribuir al desenvolupament d’una societat igualitària i cooperativa basada en el talent de les persones i no en los estereotips de gènere.
• Contribuir a la conscienciació de persones i organitzacions en la importància de l’educació igualitària de la infància.
• Contribuir al desenvolupament d’una infància oberta a descobrir el talent individual, la llibertat d’elecció, la cooperació i la igualtat.
• Eradicar el sexisme a les botigues de joguines, per a que persones, famílies, nenes i nens puguin comprar joguines en igualtat, sense sentir pressions de gènere per decidir què comprar.
• Conscienciar a la societat en general per educar en igualtat real, sense diferenciació de gènere, fent especial atenció al joc.

Objectius específics:

• Durant els mesos de novembre i desembre 2018 aconseguir fer arribar la campanya al major nombre de marques de famílies a través de xarxes socials, escoles de primària i infantil, i a les AFA de les mateixes i botigues de joguines.
• Aconseguir implicació a nivell administratiu (Generalitat, Ajuntament de Barcelona) per tal que la campanya tingui més força.

aixo-es-el-que-vols-per-la-teu-fill.jpg

Pourquoi est-ce important

L’origen del projecte parteix de la preocupació per l’augment de sexisme i la segmentació de la societat. Durant els anys posteriors als anys 70, amb grans moviments feministes lluitant per la igualtat, es va fer un gran treball per educar en la igualtat: les botigues de joguines no presentaven les joguines per gènere, o estava mal vist, les botigues de roba no diferenciaven les seccions infantils per gènere: els nens i les nenes es vestien pràcticament igual, o no hi havia tanta diferenciació per gènere. Aquesta problemàtica es veu reflectida en totes les esferes de la societat.

A l’actualitat, s’ha creat tota una industria diferenciada per gènere, forçat pels interessos econòmics de les empreses (venen més si hi ha dues línes de producció diferenciades per génere). Aquest fet, incideix en l’educació dels nens i les nenes, i genera una discriminació entre gèneres, en ambdues direccions.

La campanya va dirigida a la societat en general i incidint particularment en fabricants, comerciants i sobretot consumidors (mares i pares).

fes-la-teva-aportacio-1000x400.jpg

Expérience antérieure et équipe

La campanya s’impulsa des de l’associació Espai i Lleure. La nostra associació va ser fundada el 2011 com una associació de famílies que volíem tenir un espai de relació amb els nostres fills i filles, i organitzem moltes activitats des del nostre local. Al llarg dels anys ha anat evolucionant i hem sentit la necessitat d'implicar-nos més a nivell d'acció social per promoure la igualtat des de la infància. Som una associació expressament feminista, i per tant, treballem per la igualtat d'oportunitats real entre els sexes. Pots conèixer més sobre nosaltres a www.horalliure.com.

La coordinació del projecte està a càrrec de l’Ana Tutzó (membre de la junta directiva de l’associació Espai i Lleure, feminista i activista) i compta amb el recolzament de socis i voluntaris. També compta amb l’experiència de l’equip de Càmeres i Acció, els quals desenvolupen el material audiovisual. Càmares i Acció estan especialitzats en la creació d’audiovisuals per a la transformació social. Els podeu conèixer aquí: http://cameresiaccio.org. La imatge gràfica de la campanya està en mans de l’estudi de la Laura Millàn, i podeu conèixer la seva feina a www.lauramillan.com.

Volem des de aquí agrair a la Laura Suarez, periodista del diari Huffingtonpost, per cedir el vídeo de presentació de la campanya. Resumeix molt bé la problemàtica i deixa entreveure a on vol incidir la campanya “I tu, a què jugues?”.

També volem agrair l’esforç i ajuts en la creació del projecte a Nuria Belloc, Judith Bosch, Nuria Molinos, Paula Noguer, Marta Esteban i moltes altres mans amigues.

Engagement social

Sustainable Development Goals

 • Quality Education

  Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development.

 • Gender Equality

  Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

 • Reduced Inequalities

  To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.

 • Sustainable Cities and Communities

  There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and more.

 • Peace, Justice and Strong Institutions

  Access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.