Katuma: Fem fàcil el consum de productes de proximitat

Pour $ 17
Bossa Katuma & (des)vestint aliments + dues enganxines

Agraïment pel teu suport a Katuma amb menció específica a katuma.org com a mecenes + bossa Katuma + dues enganxines.

> 25 Cofinanceurs
Pour $ 28
Paquet d'arròs Tramuntana + menció del donant al codi font + dues enganxines

Agraïment pel teu suport a Katuma amb menció específica a katuma.org com a mecenes + paquet d'arròs Tramuntana + menció del donant al codi font en agraïment al suport + dues enganxines.

> 12 Cofinanceurs
Pour $ 40
Pack de 3 cerveses Capfoguer d'edició especial Katuma

Impulsa Katuma: Agraïment pel teu suport a Katuma amb menció específica a katuma.org com a mecenes + pack de 3 cerveses Capfoguer edició especial Katuma + dues enganxines.

> 35 Cofinanceurs
Pour $ 68
Activitat ecològica

Impulsa Katuma: Agraïment pel teu suport a Katuma amb menció específica a katuma.org com a mecenes + una activitat a escollir entre: una visita a la fàbrica de cervesa Capfoguer i tast o visita a l'obrador de la Cooperativa l'Aresta + copia digital en primícia del llibre "Cooperatives agroecològiques de Barcelona: 25 anys d’activisme i autogestió" + dues enganxines.

> 07 Cofinanceurs
Pour $ 113
Patrocina 100 línies de codi

Patrocina Katuma: Agraïment especial amb la teva imatge corporativa a katuma.org + difusió del projecte mecenes a la plataforma oberta on es desenvolupa el codi de Katuma + difusió de la millora patrocinada a les xarxes socials + dues enganxines.

> 08 Cofinanceurs
Pour $ 339
Patrocinador a la web de Katuma + formació i suport amb Katuma

Patrocina Katuma: Agraïment especial amb la teva imatge corporativa en un espai rellevant de katuma.org + difusió a les xarxes socials + jornada de formació de Katuma + suport en la implantació de Katuma + deu enganxines.

> 00 Cofinanceurs

À propos du projet

Plataforma tecnològica de compra- venda de productes de proximitat
Matériel Minimal Optimal
Missatgeria
Tots els enviaments de recompenses es faran amb la cooperativa Trèvol.
$ 452
Desplaçament per fer visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix desplaçar-se al lloc del grup o productora.
$ 113
Bosses Katuma & (des)vestint aliments + enganxina
Recompensa Goteo
$ 240
Paquet d'arròs Tramuntana + commit al codi font mencionant al donant
Recompensa Goteo
$ 135
Pack de 3 cerveses Capfoguer d'edició especial Katuma
Recompensa Goteo
$ 557
Activitat ecològica
Recompensa Goteo
$ 423
Missatgeria
Tots els enviaments de recompenses es faran amb la cooperativa Trèvol.
$ 452
Dietes per visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Segons els horaris el que faci la visita haurà de pagar un àpat.
$ 113
Tâche Minimal Optimal
Preparació de la visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix preparació prèvia a la sessió.
$ 395
Realització de visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix al voltant de 2 hores.
$ 452
Administració de la infraestructura de Katuma
Administració de la infraestructura sobre la que s'executa Katuma.
$ 395
Desenvolupament de software
Hores de programació del software tenint en compte els processos i necessitats dels grups de consum i productores. Aquestes hores de desenvolupament fetes pels programadors de Katuma per a l'Open Food Network.
$ 2,845
Campanya de comunicació i difusió de la plataforma
Campanya de comunicació per arribar a usuaris/es potencials de Katuma. Dins del marc de la realització d'aquest objectiu volem realitzar diferents meetups amb la comunitat de cara a visibilitat els actors que participen a la plataforma de Katuma i els beneficis que la plataforma atorga a la comunitat.
$ 226
Proves de software
A més de la programació del software, aquest ha de ser provat abans de passar-lo a producció per a l'ús de tots els usuaris. Aquestes hores són fetes per membres de Katuma per a l'Open Food Network.
$ 395
Administració de la infraestructura de Katuma
Administració de la infraestructura sobre la que s'executa Katuma.
$ 237
Campanya de comunicació i difusió de la plataforma
Campanya de comunicació per arribar a usuaris/es potencials de Katuma. Dins del marc de la realització d'aquest objectiu volem realitzar diferents meetups amb la comunitat de cara a visibilitat els actors que participen a la plataforma de Katuma i els beneficis que la plataforma atorga a la comunitat.
$ 339
Desenvolupament del software
Hores de programació del software tenint en compte els processos i necessitats dels grups de consum i productores. Aquestes hores de desenvolupament són fetes pels programadors de Katuma en el marc del projecte Open Food Network.
$ 1,897
Proves de software
A més de la programació del software, aquest ha de ser provat abans de passar-lo a producció per a l'ús de tots els usuaris. Aquestes hores són fetes per membres de Katuma per a l'Open Food Network.
$ 395
Preparació de la visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix preparació prèvia a la sessió.
$ 198
Realització de visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix al voltant de 2 hores.
$ 339
Infrastructure Minimal Optimal
Domini web
Cost anual del domini web katuma.org
$ 11
Cost de servidors
Cost de l'ús de servidors per allotjar-hi la infraestructure sobre la que s'executa Katuma.
$ 134
Plataforma Goteo
Comissió del 4% sobre el total dels diners recaptats durant la campanya.
$ 429
Despeses bancàries
Despeses bancàries, comissió en concepte de pagament per cada aportació realitzada a la campanya.
$ 215
Desplaçament per fer visita informativa a entitats que no ens coneixen
Per arribar a més grups de consum i productores i que facin al pas a Katuma hem de fer visites per explicar el projecte i ensenyar breument les funcionalitats de l'eina. Això requereix desplaçar-se al lloc del grup o productora.
$ 113
Total $ 6,775 $ 11,500
Indispensable
Optionnel

Informations générales

Katuma.org és una plataforma online de compravenda de productes de proximitat que facilita i potencia el consum d'aliments i escurça els circuits de distribució, participant així, d'un model més sostenible amb beneficis socioeconòmics per a la comunitat.

Gràcies a un mapa que geolocalitza i visibilitza els grups de consum existents, es promou el contacte i l'adhesió de qualsevol persona, facilitant l'accés a un mercat alternatiu format per productores locals. D'aquesta manera, amb només 3 clics les usuàries poden trobar el grup de consum més proper, adherir-se i fer les seves comandes online.

Com a plataforma desenvolupada amb software lliure, Katuma aspira a consolidar-se com una alternativa de consum real, autogestionada per les persones usuàries a través d'una cooperativa de serveis. La seva propietat i gestió recauen en les seves sòcies: persones, entitats afins, grups de consum i productores de proximitat.

Amb els recursos obtinguts en aquesta campanya de Goteo enllestirem la plataforma i la difondrem pel territori tot oferint formacions als grups de consum i productores que vulguin fer-la servir.

Caractéristiques principales

Katuma.org neix per facilitar, mitjançant la tecnologia, processos comuns de compravenda de productes de proximitat, entre grups de consum i productores, incorporant i assumint com a reptes:

 • Visibilitzar el mercat social com alternativa de consum sostenible per a la ciutadania.
 • Promoure els valors de l'agroecologia com una alternativa real amb impacte en l'economia local.
 • Recuperar la sobirania alimentària.
 • Consolidar els circuits curts de comercialització.
 • Impulsar el cooperativisme de plataforma, com alternativa i model democràtic d'autogestió.
 • Participar en el procomú digital i en l'articulació de l'àmbit agroalimentari, afavorint la connectivitat i la intercooperació en el consum d'aliments i la replicabilitat del projecte gràcies al software lliure.
 • Agilitzar els processos de compra a través d'Internet, creant noves solucions a problemes existents.

Davant d'aquests reptes i en el context de les primeres proves de la plataforma amb grups de consum i productores de consum reals des de setembre del 2017, els nostres objectius a mig termini passen per aconseguir impulsar el projecte per poder:

 • Incrementar el nombre d'usuaris/es finals de la plataforma.
 • Arribar a persones interessades i potencials, augmentar la nostra presència a canals de comunicació.
 • Acompanyar als usuaris/es de Katuma.
 • Contribuir amb desenvolupament tecnològic, al creixement de la plataforma Katuma i per tant, a Open Food Network, software lliure internacional en el qual es basa Katuma i que ja s'aplica a Austràlia, Regne Unit i França entre d’altres països.

Pourquoi est-ce important

El creixement de cooperatives i grups de consum a la ciutat de Barcelona els darrers 25 anys és inqüestionable. Després de la desaparició progressiva de les cooperatives històriques, el renaixement d'alternatives de consum agroecològic a Catalunya amb El Brot a Reus (1987), El Rebost a Girona (1988) o Germinal a Barcelona (1993), marca l'inici d'una nova etapa d'expansió d'el moviment. Segons dades de l'estudi «El canvi d'escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?», de la cooperativa L'Aresta, aquesta realitat la constitueixen el 2017, 150 cooperatives a Catalunya, un terç d'elles a Barcelona.

En aquest context, a finals del 2012, comença a orquestrar-se el que 5 anys més tard acabarà sent Katuma. La idea surt de les inquietuds detectades per membres de diferents comissions d'informàtica de grups i cooperatives de consum de la ciutat de Barcelona que creien necessari impulsar una solució àgil i eficaç per a la gestió telemàtica de la comanda d'aliments. Així neix l'associació Coopdevs i es comencen a fer els passos per la consolidació d'un projecte més ambiciós, Katuma, una plataforma de compravenda de productes de proximitat destinat a cobrir les necessitats de productores, cooperatives, grups de consum i de les consumidores finals.

Públic potencial de KATUMA

 • Ciutadans/es interessades en el consum de productes de proximitat, en un consum responsable i sostenible.
 • Productores d'aliments agroecològics.
 • Grups i cooperatives de consum.
 • Distribuïdores de productes de proximitat.
 • El projecte està pensat per a desenvolupar-se inicialment a Barcelona per després expandir-se territorialment.

Expérience antérieure et équipe

Katuma neix a finals del 2012 involucrant en els darrers 2 anys en el seu codisseny a productores, distribuïdores i grups de consum de Barcelona i Catalunya. Un equip interdisciplinari format per: programadors de l'associació Coopdevs, dissenyadors d'Holon, professionals de la comunicació o de l'àmbit de la investigació, com en Ricard Espelt autor de «Consum autogestionat en l’era de la Societat Xarxa. El paper de les TIC en el consum cooperatiu de productes agroalimentaris», han participat en les diferents fases del projecte.

A finals de 2016 Katuma va participar al programa “La Comunificadora” de Barcelona Activa on es va treballar el model de viabilitat i on es va decidir treballar conjuntament amb el projecte de software internacional Open Food Network.

Durant el 2017 s’hi han involucrat diversos productors i grups de consum com Conreu Sereny, Pagerols, cervesa Ninkasi, el Cabàs de Ca la Sisqueta, el Cabàs de l’Ateneu Júlia Romera, Ridorta, 30 panxes. Aquestes són només algunes de les entitats que han començat a fer servir l’eina i han participat a les assemblees de Katuma.

De la mateixa manera Katuma està teixint sinergies a nivell local amb d’altres projectes i cooperatives com Capfoguer i la Sargantana, ambdós membres de la Xarxa de restauració i cultura cooperativa, o la cooperativa l’Aresta, a banda de la relació directa amb productores i grups. A nivell internacional està participant de manera activa al projecte Open Food Network.

Aquest procés, i sobretot el compromís de moltes persones, han fet possible el desenvolupament d'una primera versió de la plataforma tecnològica, des de setembre en fase de proves.

Engagement social