Cofinancé!

Cap a una escola Teal Girafa

+

Par: Projecte Educatiu El Planter

Escola viva i activa a l'etapa de secundària. Ens falta un any per consolidar el projecte d’escola Teal Girafa i ser...
Éducatif
  • € 33.304 Obtenu
  • 29/08/2020 financié le

208% Financé