Psicoopera: La Revolució Psicològica

Header image
Voir la Video
Financié le 19 / 09 / 2021
Cofinancé!
Accumulé
€ 2.792
Minimal
€ 2.500
Optimal
€ 18.000
47 Cofinanceurs
 • Pour € 12

  Dóna suport al projecte
  • Subvenciona un terç del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica

  La teva inversió real serà: 2,4 €
  Hisenda et retorna: 9,6 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.*

  > 06 Cofinanceurs
 • Pour € 20

  Dóna suport al projecte + sessió divulgativa online
  • Subvenciona un terç del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a una sessió divulgativa online (aprox 1h). Les sessions divulgatives tractaran temes diversos segons els interessos de les persones participants. Algunes opcions són la reflexió i la psicoeducació sobre diferents problemàtiques psicològiques (depressió, baixa autoestima, dificultats relacionals...), l’anàlisi de la representació de la salut mental en obres de ficció, o el debat conjunt sobre experiències en relacions no-normatives.
   Els continguts de les sessions divulgatives es seleccionaran tenint en compte les preferències de les persones participants. Aquestes podran fer propostes de temàtiques i problemàtiques d’interés que ens seran molt útils per adaptar el nostre treball a les necessitats de les persones destinatàries.

  La teva inversió real serà: 4 €
  Hisenda et retorna: 16 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 05 Cofinanceurs
 • Pour € 30

  Dóna suport al projecte + 2 sessions divulgatives online
  • Subvenciona la meitat del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a dues sessions divulgatives online (aprox 1h)
   .

  La teva inversió real serà: 6 €
  Hisenda et retorna: 24 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 01 Cofinanceurs
 • Pour € 40

  Dóna suport al projecte + dues sessions divulgatives online/acte inaugural amb "Psicolabis"
  • Subvenciona el total del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a un acte inaugural presencial amb “Psicolabis” (pica-pica amb l’equip de Psicoopera)
   o
   Entrada a dues sessions divulgatives online (aprox 1h)

  La teva inversió real serà: 8 €
  Hisenda et retorna: 32 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 06 Cofinanceurs
 • Pour € 55

  Dóna suport al projecte + dues sessions divulgatives online/acte inaugural amb "Psicolabis" + Psico¡Vale! grupal
  • Subvenciona el total del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a un acte inaugural presencial amb “Psicolabis” (pica-pica amb l’equip de Psicoopera)
   o
   Entrada a dues sessions divulgatives online (aprox 1h)
  • Psico¡Vale! per una sessió grupal (per a tu o per regalar a qui vulguis). Les sessions grupals que oferim es focalitzaran en diferents temes en funció de la demanda de les persones usuàries -des de la gestió de l’estrès o l’optimització del rendiment acadèmic fins l’acompanyament en ruptures i en dols complicats, així com l’afrontament de l’ansietat social, el consum excessiu de substàncies i altres problemàtiques.
   Els continguts de les sessions grupals es seleccionaran tenint en compte les preferències de les persones participants. Aquestes podran fer propostes de temàtiques i problemàtiques d’interés que ens seran molt útils per adaptar el nostre treball a les necessitats de les persones destinatàries.

  La teva inversió real serà: 11 €
  Hisenda et retorna: 44 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 04 Cofinanceurs
 • Pour € 70

  Dóna suport al projecte + dues sessions divulgatives online/acte inaugural amb "Psicolabis" + Psico¡Vale! individual
  • Subvenciona el total del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a un acte inaugural presencial amb “Psicolabis” (pica-pica amb l’equip de Psicoopera)
   o
   Entrada a dues sessions divulgatives online
  • Psico¡Vale! per una sessió individual (per tu o per regalar a qui vulguis). En les nostres sessions d’atenció psicològica individual treballem cada cas ajustant-nos a les necessitats i els objectius de la persona, acompanyant els seus processos de creixement personal i d’enfortiment dels punts dèbils.

  La teva inversió real serà: 14 €
  Hisenda et retorna: 56 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 03 Cofinanceurs
 • Pour € 90

  Dóna suport al projecte + 4h de formacions presencials + sessions divulgatives online
  • Subvenciona el total del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a 4h de formacions presencials (per tu o per regalar a qui vulguis). Les nostres formacions presencials tenen l’objectiu d’apropar els coneixements de la psicologia a persones interessades en aquest àmbit, siguin professionals sociosanitàries o no. En elles les sòcies de Psicoopera elaboraran de manera detallada continguts diversos, com ara entrenaments en tècniques de relaxació, soft skills, promoció del benestar mental i físic, optimització de la gestió emocional, o psicoeducació global sobre les diferents àrees de la psicologia.
   Els continguts de les formacions es seleccionaran tenint en compte les preferències de les persones participants. Aquestes podran fer propostes de temàtiques i problemàtiques d’interés que ens seran molt útils per adaptar el nostre treball a les necessitats de les persones destinatàries.
  • Entrada a sessions divulgatives online

  La teva inversió real serà: 18 €
  Hisenda et retorna: 72 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 04 Cofinanceurs
 • Pour € 160

  Dóna suport al projecte + 8h de formacions presencials + sessions divulgatives online
  • Subvenciona el total del cost d’una sessió individual per una persona en situació de dificultat econòmica
  • Entrada a 8h de formacions presencials (per tu o per regalar a qui vulguis)
  • Entrada a sessions divulgatives online
   .

  La teva inversió real serà: 36.5 €
  Hisenda et retorna: 123.5 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 02 Cofinanceurs
 • Pour € 300

  Dóna suport al projecte + cap de setmana d'autodescobriment
  • Subvenciona el cost total de múltiples sessions per persones en situació de dificultat econòmica
  • Participa en un cap de setmana d’autodescobriment psicològic a una casa rural
   (Mínim 10 persones, en cas de no arribar a la capacitat mínima es bescanviarà per 6 sessions individuals o cursos d’igual valor)

  La teva inversió real serà: 127.5 €
  Hisenda et retorna: 172.5 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 01 Cofinanceurs
 • Pour € 500

  ESPECIAL PER A ENTITATS. Dóna suport al projecte + curs de 4h personalitzat
  • Subvenciona el cost total de múltiples sessions per persones en situació de dificultat econòmica
  • Curs de 4h personalitzat per a la teva entitat, cooperativa o empresa a Barcelona o Rodalies per part d’una psicòloga de Psicoopera

  La teva inversió real serà: 325 €
  Hisenda et retorna: 175 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 00 Cofinanceurs
 • Pour € 1.000

  PER A ENAMORATS DEL PROJECTE. Dóna suport al projecte + assistència a tots els nostres esdeveniments + amor y agraïment
  • Dret d’assistència a tots els esdeveniments de Psicoopera durant un any (del setembre de 2021 a l’agost de 2022)
  • Amor i agraïment eterns de l’equip <3

  La teva inversió real serà: 582.5 €
  Hisenda et retorna: 417.5 €
  Aquesta millora fiscal no aplica fora d’Espanya, ni tampoc al País Basc ni a Navarra, que mantenen una deducció del 30% i del 25% respectivament del total aportat.

  > 00 Cofinanceurs

À propos du projet

Oferim una psicologia assequible, oberta, propera i solidària, que no deixi ningú fora del sistema.

Budget Tâche Minimal Optimal
Suport a persones amb pocs recursos
Aquesta partida la destinarem íntegrament a poder realitzar un major número d’intervencions psicològiques subvencionades per a persones que, per la seva situació personal, no disposen dels recursos necessaris per accedir a atenció psicològica.
€ 1.000
Difusió del projecte
Volem destinar una part del pressupost a que el projecte pugui arribar a totes aquelles persones que ho necessitin.
€ 500
Contractació psicòlegs
Volem ser una gran xarxa de professionals de la salut mental per tal de poder cobrir el màxim possible totes aquelles necessitats que actualment no s’estan cobrint degut a la falta de recursos del sistema. Així com oferir un espai als professionals de la psicologia per a que puguin desenvolupar-se professionalment i de la manera que se sentin més còmodes i realitzats.
€ 5.000
Suport a més persones
Tal i com hem comentat, volem oferir intervencions subvencionades a persones que queden fora del sistema. Com més aportacions rebem, a moltes més persones podrem ajudar.
€ 8.000
Budget Infrastructure Minimal Optimal
Local i adequació del local
Per realitzar aquest projecte necessitem pagar el lloguer d'un local, així com adequar-lo per poder dur a terme una atenció psicològica propera i de qualitat. Donada la urgència del projecte, l’equip de Psicoopera hem assumit els costos d'adquisició del local i gran part dels costos de les obres. Amb aquesta partida podrem acabar de dur a terme les obres necessàries per enllestir el nostre local.
€ 1.500
Budget Matériel Minimal Optimal
Materials d’intervenció
Necessitarem tests i material psicològic per poder dur a terme una intervenció psicològica més professional.
€ 1.000
Mobiliari
Necessitarem comptar amb més mobiliari i decoració adequat per dur a terme la nostra activitat.
€ 1.000
Total € 2.500 € 18.000
Indispensable
Optionnel

Informations générales

Fa relativament poc, ens hem ajuntat 5 professionals de la psicologia amb una idea en comú: volem canviar la manera d’entendre i exercir la psicologia, de manera que es pugui oferir atenció psicològica i suport emocional a TOTA persona que ho necessiti.

Fem un crowdfunding per poder subvencionar tota l’atenció psicològica gratuïta o a preus no privatius que volem oferir, sobre tot a aquelles persones que ho estan passant pitjor a nivell econòmic i donada la situació actual de pandèmia. A més a més, també volem pagar el lloguer del nostre local, on podrem dur a terme les sessions presencials, cosa que va en sintonia amb la nostra proposta de proximitat en el tracte amb la persona.

Creiem que la psicologia no ha de ser un luxe, i que el benestar psicològic i emocional és un dret i una necessitat bàsica per a totes les persones. Actualment, les llistes d’espera són molt llargues en el sistema públic de salut, i el problema de l’àmbit privat és que no tothom s’ho pot permetre econòmicament. Paral·lelament a això, en aquesta societat encara lluitem contra l’estigmatització dels problemes psicològics. Des de Psicoopera, volem contrarestar aquests aspectes que dificulten l’atenció a la salut mental.

Si ja portàvem arrossegant aquestes dificultats en els àmbits públic i privat de la salut mental, ara, arran de la pandèmia han aparegut diferents pertorbacions en la població general que han afectat de manera directa o indirecta a les seves vides i el seu estat emocional. Aquestes pertorbacions venen de la pèrdua de llocs de treball, d’una persona propera, de la incertesa del futur o de l’aïllament tant físic com social, entre altres.

Tal i com va expressar la OMS el 5 d’Octubre de 2020, tots aquests elements perjudicials als que ens estem veient exposats estan generant i agreujant trastorns de salut mental. Aquest empitjorament ha provocat una sobresaturació als centres públics de salut. També podem veure segons les declaracions de Francisco Santolaya, actual president del Consell General de la Psicologia, que un 78% de la població pateix ansietat.

Mitjançant el nostre projecte pretenem assistir a totes aquelles persones que de manera sistemàtica i estructural es queden fora del sistema i no poden rebre assistència psicològica, posant especial èmfasi a la crisi sanitària, social i emocional que patim avui dia.

Caractéristiques principales

Psicoopera és una cooperativa d’iniciativa social que neix al barri de Sants de Barcelona.

Treballem en xarxa amb altres professionals, organitzacions i entitats del teixit social i sanitari, així com amb administracions públiques. D’aquesta manera, ens assegurem d’atendre millor les demandes dels nostres clients.

Brindem atenció psicològica individualitzada i a grups, així com tallers i formacions relacionades amb el camp de la psicologia. Ho fem presencialment i per via telemàtica en català, castellà i anglès. L’activitat es centra en l’àrea metropolitana de Barcelona, però no es limita a aquesta.

 1. Atenció individual, parelles i unitats de convivència
  • Primera visita/Cribatge
  • Atenció/Teràpia individual Adults/Adolescents/Infants

 1. Atenció/Teràpia grupal
  • Addiccions
  • Dol
  • Habilitats socials
  • Trastorns de la conducta alimentària
  • Gestió emocional
  • Parelles (i altres formats de vinculació afectivo-sexual)
  • Entre altres…

 1. Cursos, formacions i xerrades
  • Habilitats socials
  • Hàbits de vida saludable
  • Soft skills
  • Reducció de l’estrès
  • Mindfulness i intel·ligència emocional
  • Cursos de parentalitat
  • Afecte i relacions no normatives
  • Psicoeducació
  • Entre altres…

 1. Assessorament
  • Organitzacions, entitats i empreses
  • Orientació laboral
  • Orientació educativa
  • Entre altres….

.

 • Psico¡Vale!
  El psico¡vale! és un cupó que val per una sessió amb nosaltres. L'hem creat pensant en una forma de regalar Psicoopera, ja que la gent pot comprar psico¡vale!s per obsequiar a les seves persones properes.


Els nostres aspectes diferencials:

 • Èmfasi en l'atenció precoç i la prevenció.
 • Potenciació de la teràpia grupal i dels grups d’ajuda (en casos en que l’eficàcia sigui superior a l’atenció individual).
 • Preus que s’adapten a la situació socioeconòmica de les persones.
 • Tractament proper i personalitzat.
 • Seguiment post-intervenció.
 • Treball en xarxa i col·laboració interna i externa.
 • Retorn comunitari.
 • Contribució a l’eradicació de l'estigma social sobre la salut mental.

Pourquoi est-ce important

Psicoopera va dirigit a totes les persones, sense discriminar per raons de gènere, ètnia, orientació sexual, nivell socioeconòmic, etc. Una de les coses que ens impulsa és el fet de poder cobrir les necessitats d’orientació psicològica d’aquells col·lectius més vulnerables a nivell econòmic i que no poden accedir d’una altra manera als serveis de salut mental.

També promovem els valors de la lluita feminista i l’eradicació de la violència de gènere. Tenim programes per a:

 • Dones que han patit qualsevol tipus de violència.
 • Persones que han estat discriminades o agredides per la seva identitat de gènere.

Per altra banda, sorgeix la necessitat d’impulsar un espai de debat i suport mutu entre els professionals de la psicologia en relació als obstacles que es troben a l’hora de la pràctica assistencial, així com les limitacions burocràtiques per a poder exercir-la.

Expérience antérieure et équipe

Qui hi ha darrere de Psicoopera?

 • Anna: Graduada en Psicologia amb especialització clínica. Experiència acompanyant en la inserció laboral a persones amb diagnòstic en salut mental o en risc d’exclusió social. Docent en un programa de prevenció de drogues per adolescents. Actualment treballant amb persones en risc d’exclusió social.

 • Marc: Graduat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb menció en psicologia del treball i les organitzacions. Té experiència en direcció d'equips, formació en hàbits de vida saludable i prevenció en salut.

 • Sílvia: Psicòloga general sanitària amb número de col·legiada 26238. En les seves experiències laborals i de pràctiques ha treballat amb persones drogodependents i del col·lectiu TEA de totes les edats. També ha fet voluntariats d’acompanyament a persones grans i en hospitals de campanya amb persones sense sostre.

 • Alex: Graduat en Psicologia per la Universitat de Barcelona amb menció en Psicologia Clínica. S’ha dedicat principalment a la redacció i l’edició d’articles web divulgatius sobre psicologia i salut. Té experiència en orientació psicològica individual, psicoeducació, escriptura creativa i posicionament SEO, entre altres.

 • Ivan: Llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona i amb número de col·legiat 28353. Experiència laboral vinculada al suport emocional de persones en situació de vulnerabilitat i al desenvolupament de formacions vinculades a l’educació emocional. Vinculació personal en participació en projectes d’economia social i solidària, sostenibilitat i igualtat de gènere.

 • Carol: Graduada en Biotecnologia per la UB. Màster en Project Management per EAE BS/UPC i Certificada Internacionalment pel PMI. Experiència laboral en direcció de projectes i equips d’alt rendiment en entorns complexes. Analista i consultora de projectes i equips emprenedors i Lean Start-up.

Engagement social

Sustainable Development Goals

 • Good Health and Well-Being

  Ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development.

 • Gender Equality

  Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

 • Reduced Inequalities

  To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.